MacPeople verkkopalvelut

Toimiva verkko on kaiken IT:n perusta. Langattomasta verkosta on tullut business-kriitinen osa yrityksen toiminnassa. Ilmatila on kuitenkin rajallinen luonnonvara, jota ei voi varata omaan käyttöön. Se on altis häiriöille, naapurit kilpailevat samasta kapasiteetisti ja huonosti konfiguroidut verkot eivät ole vaatimuksen mukaisia. Radiosignaalit ovat hajuttomia ja mauttomia, joten tämän kokonaisuuden asianmukainen käyttöönotto ja hallinta vaatii asiantuntemusta ja perusmittausten tekemistä.

WLAN-verkon suunnittelupalvelu
- käyttötarpeiden määritys
- laiteympäristö kartoitus
- virtuaalinen suunnittelu pohjakuviin
- häiriökartoitukset
- verkon toiminnan mittaus asiakkaalla
- uudet tilat, vanhojen tilojen päivitys, tilojen laajennus, verkkolaitteiden uudistus

Toimitamme ja asennamme
- kytkimet ja tukiasemat.
- uudet WiFi 6 standardin mukaiset tukiasemat
- ammattilaistason pakettiratkaisut myös pienyrityksille ja kotikonttoreille.

Verkon pilvipohjainen valvonta ja konfigurointi

Yrityksen WLAN verkko on koko ajan altis ympäristössä tapahtuville radiotilan muutoksille ja häiriöille. Tämän vuoksi verkkoa on valvottava ja vain valvonnalla voidaan havaita mahdolliset ongelmat ja muutostarpeet. Nykyaikaiset valvontapalvelut ovat saatavilla suoraan pilvipalveluina kuukausihinnoittelulla.