TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty: 28.10.2020

MacPeople Oy suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

1. Rekisterinpitäjä

MacPeople Oy

y-tunnus 0728151-1

Fredrikinkatu 48 A

00100 Helsinki

puh 010 2307 300

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa koskevissa asioissa

Rekistereihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä:
- puhelimitse 010 2307 300 arkisin 9-16
- sähköpostitse asiakaspalvelu@macpeople.fi
- kirjeitse kohdassa 1 mainituun osoitteeseen

3.Rekisterit

MacPeople Oy ylläpitää seuraavia rekistereitä:

- asiakasrekisteri
- suoramarkkinointirekisteri
- verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietosuojaselosteen tarkoitus on antaa asiakkaille tietoa heitä koskevien henkilötietojen käsittelystä rekistereissämme. Käyttämällä MacPeople Oy:n palveluja, asiakas hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot.

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella. Tietoja käytetään liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterinpitäjä voi käyttää rekisterin tietoja suoramarkkinointiin, jos asiakas on sen sallinut.

5. Rekisterissä käsiteltävät tiedot ja niiden säilytysaika

Rekisterinpitäjä kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa esitettyihin käyttötarkoituksiin.

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

Asiakastiedot:

Etunimi
Sukunimi
Yritys
y-tunnus
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin
Sähköpostiosoite
Verkkopalvelun tunnus ja salasana
Luotolla hankittaessa:
Luottoehdot
Luotonvalvontaan vaadittavat tiedot
Käyttötiedot:
Tilaus-, toimitus-, ja palautustapahtumat
Suoramarkkinointiehdot: Suoramarkkinointi lupa
Uutiskirjeen tilaus

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Joidenkin tietojen pidempiaikaiseen säilyttämiseen vaikuttaa lainsäädäntö, kuten kirjanpitolaki, kuluttajakauppaan liittyvät vastuut ja velvoitteet sekä raportointivelvoitteet.

6.Evästeet

Verkkosivustot ja verkkokauppa (macpeople.fi, 1store.fi) käyttää evästeitä (cookies) pystyäkseen parantamaan sivuston laatua ja tekemään siitä entistä käyttäjäystävällisemmän. Voit halutessasi estää evästeet verkkoselaimen asetusvalikossa – tässä tapauksessa sivustot eivät toimi täydellisesti niiden tarkoittamalla tavalla. Evästeet keräävät seuraavia tietoja : IP-osoite, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, tulo- ja lähtösivut, palveluntarjoaja, päivämäärä- ja aikatiedot sekä verkkokaupan sisällä vieraillut sivut. Tietoja käytetään ostokori-ja tilaustoimintoihin. Tietojen analysointiin käytämme Google Analytics –palvelua. Google Analytics tiedoista ei voi päätellä yksittäisen asiakkaan identiteettiä tai tietoja.

Käyttäessäsi sivustojamme hyväksyt käyttämämme evästeet.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri kertyy useammasta lähteestä asiakassuhteen syntyessä www.1store.fi ja www.macpeople.fi verkkokaupassa, 1store - myymälöissä ja MacPeople yritysmyynnissä. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas luo tunnukset verkkokauppaan, tilaa ja ostaa tavaraa tai palveluja, tilaa uutiskirjeen, pyytää tarjousta tai muita tietoja.

Kuluttaja-asiakkaiden tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta väestörekisteristä. MacPeople Oy:n laskutusasiakkaiden yhteys- ja luottotietoja tarkistetaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä YTJ www.ytj.fi, Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n online tietokannoista.

8.Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja asianmukaisille viranomaistahoille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU-alueen ulkopuolelle.

MacPeople Oy käyttää ulkopuolisia alihankkijoita ja palveluntarjoajia palveluiden tuottamiseen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa näille näille tahoille vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista. Osa käyttämistämme palveluista voivat sijaita EU-alueen ulkopuolella, jolloin pyrimme varmistamaan että henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lain mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät rekisterit ovat suojattu tarkoituksenmukaisesti, joilla estetään tietojen väärinkäyttö, häviäminen, tuhoutuminen ja luvaton pääsy.

Tietojärjestelmässä sijaitsevaa rekisteriä käsittelevät vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla varustetut MacPeople Oy:n henkilöstöön kuuluvat, joilla on tarvetta käsitellä henkilötietoja asiakassuhdetta hoidettaessa. Fyysisessä muodossa olevia henkilötietoja sisältäviä dokumentteja säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain käsittelyyn oikeuttavalle henkilöllä.

Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteriä käyttäviä henkilöitä.

10. Rekisteröidyn oikeudet, omien tietojen tarkastaminen, korjaus, täydentäminen tai poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, tarkastaa omat henkilötietonsa ja vaatia epätarkan tai virheellisen tiedon oikaisua sekä tietojen täydentämistä. Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista tai siirtämistä tai vaatia käsittelyn rajoittamista. Kun käsittely perustuu suostumukseen, suostumuksen voi perua milloin tahansa.

Tarkastusoikeusvaatimus tulee esittää rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle riittävän yksilöidysti ja kirjallisesti. Käsittelemme tarkastuspyynnöt kohtuullisessa ajassa. Pidätämme oikeuden veloittaa maksullinen korvaus asiakkaan tietojen tarkastuspyyntöihin liittyvästä käsittelystä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsaadännön vastaisesti

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista verkkosivullamme, josta löytyy myös viimeisin versio tästä selosteesta.