Jotta tuottavuuteen ei tule notkahdusta, tulee uusien työkalujen käyttöönoton olla helppoa ja vaivatonta. Parasta olisi, jos käyttäjän näkökulmasta kaikki asiat sujui- sivat heti alkuun paremmin kuin ennen. Laitteiden etähallinnalla saadaan myös vikaantumisen, katoamisen ja varkauden riskit hallintaan.

Madeus+

Madeus+ on palvelu, jolla tehostat ja nopeutat Mac-työasemien käyttöönottoa ja ylläpitoa. Palvelun avulla ylläpidon arkityö tehostuu, kun laitteiden ja ohjelmistojen asennus ja päivitys- rutiinit automatisoidaan. Palvelun avulla voimme myös toteuttaa laitetoimitukset toiminta- valmiina suoraan loppukäyttäjälle.

Madeus+ liittyy saumattomasti MDM-palveluihin laajentaen niiden ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. Apple Business Managerin ja Madeus+-palvelun avulla Mac-työasemien automatisoitu käyttöönotto ja ylläpito voidaan toteuttaa tarpeidenne mukaisesti. Käyttöön- ottoon liittyvät prosessit automatisoidaan ja niiden ylläpito voidaan jättää kokonaan palvelu- toimittajalle. Ohjelmistojen asennus, päivitys ja asetusten muuttaminen tehdään hallitusti ja ne kohdistetaan juuri halutulle ryhmälle laitteita haluttuna ajankohtana. Kriittiset ohjelmisto- päivitykset voidaan haluttaessa pakottaa asentumaan taustalla ilman käyttäjän toimenpiteitä.

Madeus+ myös valvoo Mac-työasemien tilaa, kuten akun kuntoa, vapaan levytilan määrää, palomuurin tilaa ja niin edelleen. Toimenpiteitä vaativat tapahtumat on helppo havaita ja löytää hallintakonsolin ilmoituksista jo ennen kuin ne muodostuvat käyttäjälle ongelmaksi. Hallinta- konsolissa on käytettävissä joukko raportteja, joilla saadaan nopeasti kokonaistieto esimerkiksi laitteiden ikäjakaumasta, malleista, muistimääristä ja käyttöjärjestelmäversioista.

Mobiililaitehallinta - Hexnode MDM

Mobiililaitehallinta (MDM) on nykyaikainen ja moderni osa erityyppisten IT-laitteiden käyttöönottoa, laitehallintaa ja ylläpitoa. Hexnode MDM on MacPeoplen edustama monilaiteympäristöön soveltuva MDM-palvelu.

Mobiililaitehallinnan avulla puhelimet, tabletit ja tietokoneet voidaan ottaa käyttöön pitkälle automatisoidusti ilman perinteistä manuaalista esiasennusta. Tämä säästää kustannuksia, nopeuttaa käyttöönottoa, yksinkertaistaa ylläpitoa sekä tehostaa tietoturvan hallintaa. Asetusten muutokset ja toimintojen lisäykset voidaan tehdä keskitetysti ja hallitusti yhdellä kerralla. Laitteen katoamisen tai varkauden yhteydessä voidaan käyttäjän laite etätyhjentää.

Kun yrityksesi ottaa käyttöön Applen Business Managerin, niin vaatimuksena aina myös MDM-palvelu. Tämän avulla Apple-laitteiden käyttöönotto voidaan automatisoida ja laitteet liittää osaksi hallittua järjestelmäkokonaisuutta. Laitteet rekisteröidään Apple Business Manageriin toimitusvaiheessa jälleenmyyjän toimesta. Kun laite liitetään ensimmäistä kertaa verkkoon, yhdistyy laite MDM-palvelimeen, josta ladataan laitteelle ennalta määritellyt asetukset ja ohjelmat. MacPeople on valtuutettu Hexnode MDM -jälleenmyyjä Suomessa. Hexnode MDM on moni- puolinen ja kehittynyt laitehallintaratkaisu, jonka avulla voidaan toteuttaa niin IOS-, AppleTV ja Android-laitteiden kuin MacOS- ja Windows 10 -laitteiden hallinta. Hexnode MDM toimii saumattomasti yhteen Apple Business Managerin kanssa ja sen lisäksi Hexnode integroituu.